Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” . (KKK 1213)

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.00 lub 11.30

Rodziców chcących ochrzcić swoje dziecko prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej 2 tygodnie wcześniej.

Wymagane dokumenty:
Odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu)
Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych , że mogą pełnić tę funkcję


Kto może pełnić funkcję rodziców chrzestnych
:
Rodzicami chrzestnymi mogą być:
– osoby bierzmowane,
– osoby, które ukończyły 16 rok życia,
– które są osobami wierzącymi i praktykującymi,
– osoby, które nie żyją w związkach niesakramentalnych.