Biblioteka

Biblioteka parafialna została otwarta 11 czerwca 2022r. W naszym zbiorze znajdują się książki związane nie tylko z tematyką religijną, ale też m. in. literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży oraz książki z różnych dziedzin (np. nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki stosowane, geografia w tym regionalna i wiele więcej). Posiadamy również zbiory multimedialne w formie płyt CD i DVD. Łącznie posiadamy ponad 2000 pozycji.

Zapraszamy do odwiedzania biblioteki, gdzie oprócz wypożyczenia książek można też miło spędzić czas w kawiarence działającej przy bibliotece.

Godziny otwarcia:
Wtorki 16:00 – 18:00
Niedziele 9:00 – 11:30 (trzy pierwsze niedziele w miesiącu)

Katalog internetowy zbioru bibliotecznego znajduje się tutaj:
http://swanna.barczewo.pl/Biblioteka-Katalog

Książki można zarezerwować poprzez adres e-mail biblioteki:
parafiabarczewobiblioteka@gmail.com
W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko czytelnika, oraz numer książki z katalogu.

Biblioteka organizuje spotkanie ze specjalnie zaproszonymi gośćmi. Informacje o tych spotkaniach są zamieszczone w biuletynie parafialnym „Felix”.

Regulamin biblioteki:
1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory osobom zainteresowanym, po okazaniu przez nie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub karty bibliotecznej.
2. Korzystanie z zasobu Biblioteki jest bezpłatne.
3. Do przeglądania zasobu Biblioteki służy komputerowy i kartkowy katalog książek. Pomocą w poszukiwaniach pozycji książkowych służą Czytelnikowi pracownicy Biblioteki.
4. Zbiory udostępniane są za pośrednictwem bibliotekarza lub w wolnym dostępie za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
5. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca – większa ilość tylko za zgodą pracownika biblioteki. Czasopisma wypożyczane są na okres 1 tygodnia.
6. Niektóre książki i materiały biblioteczne udostępnia się tylko na miejscu.
7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na własny użytek i na swoje nazwisko.
8. W razie potrzeby można zwrócić się (telefonicznie lub osobiście) o przedłużenie terminu zwrotu książek i materiałów bibliotecznych.
9. Wyjeżdżający na dłuższy okres poza parafię (lub zmieniając miejsce zamieszkania) powinni przed wyjazdem zwrócić wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne.
10. Czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia książek i materiałów przed ich wypożyczeniem oraz jest odpowiedzialny materialnie za uszkodzenia bądź zniszczenia zasobów powstałe w trakcie ich użytkowania.
11. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonej książki (lub materiałów bibliotecznych) Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia zaistniałego faktu bibliotekarzowi, z którym uzgodni formę naprawienia szkody.
12. Użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub zagubionego zbioru.
13. Czytelnicy mogą zgłaszać swoje wnioski osobom pracującym w bibliotece.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11.06.2022 r.

Istnieje możliwość wsparcia biblioteki poprzez wpłaty na konto nr:
59 1240 1590 1111 0000 1452
w tytule przelewu należy dopisać „fundusz biblioteczny”.